אי-מייל

tamir@tamir4u.co.il

טלפון

03-3733486

כתובת

הכישור 49 חולון

עקוב אחרינו:

ביטוח פרטי ותכנון פיננסי לפרישה מוצלחת

הסוכנות מציעה מערכת מתקדמת בתחום הפנסיה והביטוח הפרטי בה ניתן לראות "תמונת לקוח" מלאה המתעדכנת אחת לחודש עם ממשק מול חברות  הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל.

מגוון התמחויות

20

שנות ניסיון מצטבר

מאות

לקוחות מרוצים

מגוון מוצרי ביטוח

ביטוח חיים

אם יש לך ילדים, בן או בת זוג, הורים או כל אדם אחר שתלוי בך כלכלית, נכון עבורך לרכוש ביטוח חיים במסגרת חוזה המבטיח במקרה של מוות, קבלת סכום חד פעמי או קצבה חודשית עבור המוטבים בפוליסת הביטוח שהוגדרו על ידך.

ביטוח אובדן כושר עבודה

מקרה של אובדן יכולת העבודה וההשתכרות כתוצאה ממחלה או תאונה עלול לפגוע כלכלית ברמת החיים שלך ושל משפחתך. ניתן לבטח את ההכנסה החודשית עד לתקרה של 75% מהשכר באמצעות חוזה עבור שכירים ועצמאים. הסוכנות מציעה מגוון הרחבות: פרנצ'יזה עבור שלושה חודשי המתנה, ביטול קיזוז מול גורם ממשלתי, הרחבה עיסוקית לצווארון לבן.

ביטוח משכנתא

במקרה של הלוואה לדיור , רשאי המלווה (לרב הבנק) לדרוש מהלווה כחלק מהתנאים לקבלת ההלוואה, לקבל ביטוח חיים ומבנה. בדרך זאת מבטיח המלווה את קבלת כל סכום ההלוואה שנותר לתשלום במקרה פטירה חו"ח או במקרה ונגרם נזק מהותי לנכס כדוגמת רעידת אדמה או שריפה וערך המבנה נפגע. הסוכנות מציעה מגוון מסלולי פרט ומסלולים למשכנתא בתנאים מועדפים ובהתאם לצרכי הלקוח.

ביטוח בריאות

כל תושב זכאי לשירותי בריאות בסיסיים וזאת במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי והמשלים. ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים פרטיים נוספים במסגרת חוזה "בפוליסת בריאות" בה מפורטים תנאי הביטוח, תקופת הביטוח , עלות ביטוח והכיסויים הביטוחיים כגון: ביטוח תרופות, השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל, מחלות קשות ועוד… וזאת בהתאם למצב או המקרה הרפואי של המבוטח.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח פרטי המעניק פיצוי כספי במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונה. מקרים של מוות, נכות תמידית, או נזק פיזי כדוגמת שבר או כוויה כתוצאה מנפילה, טביעה דליקה או כל אירוע פתאומי ובלתי צפוי אחר.

ביטוח סיעודי

ביטוח פרטי לפיו המבוטח ובני משפחתו מקבלים פיצוי כספי בקרות מקרה ביטוח כדי לסייע בהוצאות והטיפול הסיעודי. הביטוח הסיעודי נותן רשת ביטחון כלכלית בנוסף לגמלת סיעוד הנקבעת מהמוסד לביטוח לאומי ובנוסף לפיצוי המתקבל מביטוח קבוצתי של קופות החולים. מרבית חברות הביטוח בישראל אינן משווקות פוליסות סיעוד החל משנת 2019.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח פרטי המעניק לנו החזר כספי או מכסה ישירות הוצאות רפואיות והתייעצות עם רופאים מומחים בכל מקום בעולם ע"י חברת הביטוח. קיימים מגוון כיסויים ביטוחיים מותאמים לפעילות ולצרכי המבוטח כמו למשל ספורט אתגרי, ביטוח כבודה, ביטוח למחשב ולנייד במקרים של אובדן או גניבה, קיצור או ביטול נסיעה ועוד.

מגוון מוצרים לחיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני

מוצר שדרכו יכול כל אדם לחסוך במהלך חייו כספים שישמשו למחייתו לאחר פרישה מהעבודה. החיסכון מנוהל לרב על ידי הגופים המוסדיים, חברות הביטוח ובתי השקעות, באמצעות מכשירים פיננסיים מגוונים כדוגמת קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

קרן פנסיה

מוצר המשמש כחיסכון לטווח ארוך עם ביטוח למקרה של מוות או נכות (אובדן כושר עבודה). קרן הפנסיה מקנה לעמית ולשאיריו זכות לקבלת קצבה חודשית ובקרים מסויימים גם סכום הוני. מדובר בקרן הדדית בה העמיתים ערבים זה לזה בכפוף לתקנון הקרן.

קופת גמל

מוצר המשמש כחיסכון לטווח ארוך ללא מרכיב כיסויים ביטוחיים. כלומר חיסכון "טהור" שבאמצעותו ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס.

ביטוחי מנהלים

תוכנית ביטוח (פוליסה) , המאושרת כקופת גמל לקצבה. המוצר מהווה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. מטרת התוכנית להגן על העובד ובני משפחתו במקרים שעלולים לפגוע בהכנסותיו , ובפרט מקרה פטירה או אובדן כושר עבודה, וקבלת קצבה בפרישה.

קרן השתלמות

קופת חיסכון לטווח בינוני המאפשרת לעצמאיים, מעסיקים ולעובדים להפקיד כסף למטרת השתלמות מקצועית. חוסך שיבצע משיכה של כספים באופן מלא או חלקי במועד הנזילות, לרב 6 שנים, יהיה פטור מתשלום מס הכנסה על הכספים והרווחים שנצברו.

מגוון מוצרים פיננסיים

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא למעשה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית לכל טווח זמן עם שלל יתרונות משמעותיים: נזילות הכספים,מגוון מסלולי השקעה, גמישות במעבר בין מסלולים, דמי ניהול נמוכים עם הטבת מס משמעותית עבור חוסכים שימתינו עם הפדיון לגיל פרישה. קיימת תקרת הפקדה שנתית.

תיקון 190

בשנת 2012 במסגרת תיקון 190 , בוצעו הקלות שבמסגרתן נפתחו אפשרויות שונות להיוון "קצבה מוכרת"- משיכה חד פעמית, הנובעת מתשלומים פטורים (שלא ניתנו בגינם הטבות מס) היוון זה, במסגרת כללים שנקבעו ע"י רשות המסים, מוגדר כ"משיכה כדין" בניכוי מס בשיעור של 15% נומינלי מהרווח. הליך המשיכה הוא פשוט וללא צורך באישור פקיד שומה בכפוף לעמידה במספר תנאים.

תיקון 190 - המשך

בכפוף לעמידה במספר תנאים :
- גיל 60 ומעלה
- חתימה על הצהרה יחס לתנאי ההפקדה
- קבלת קצבה חודשית העולה על הקצבה המזערית בהתאם להוראת הדין באמצעות הצגת 3 תלושי שכר המעידים על הקצבה כאמור

משיכת הכספים הצבורים כ"קצבה מוכרת" - פטורה ממס לכל החיים.

במקרה של פטירת העמית עד גיל 75 יינתן פטור מלא ממס לכספים המיועדים לזכאים - "העברה בין דורית".

פוליסת חיסכון

תוכנית חיסכון המנוהלת בחברות ביטוח המאפשרת הפקדה חודשית או חד פעמית לכל טווח זמן עם עם שלל יתרונות משמעותיים : נזילות הכספים,מגוון מסלולי השקעה, גמישות במעבר בין מסלולים, תשלום אנונה - משיכה חודשית במסגרת חיסכון "מתכלה", דמי ניהול נמוכים ביחס לתיק מנוהל והטבת מס משמעותית עבור חוסכים שנולדו לפני שנת 1948.

סעיף 125 ד'

בהתאם לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, יחיד או זוג בבעלותם פוליסת חיסכון פרט. זכאים לקבל הטבת מס ע"י הוראת "פדיון רעיוני" בהתאם לזכאות המפורטת להלן:

- אדם אשר הוא או בת זוגו נולדו לפני שנת 1949 והגיעו לגיל פרישה זכאי להטבת מס יחיד.
- שני בני זוד שהגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני שנת 1949 זכאים להטבת מס זוגית.
- הזכאות הינה לשנה קאלנדרית בהתאם לתקרות השנתיות.
- הזכאות אינה מצטברת משנה לשנה.

השקעות אלטרנטיביות

השקעות בעולם האלטרנטיבי כוללות מגוון רחב של מוצרים ואפיקים שונים המנוהלים לרב באמצעות קרנות הון סיכון, בעיקר בתחום הנדל"ן המקומי והבינלאומי, השקעות בתחום האשראי כדוגמת הלוואות חברתיות P2P, השקעות בהיי- טק ועוד.

מחוייבים לתכנון מקצועי

על בסיס ניסיון רב שנים, מחוייבים לתכנון פנסיוני מקיף מבעל רישיון מוסמך.

אמנת שירות ללקוחות

מאושרת על ידי החותם המקצועי של סוכני הביטוח.

צפיה במקור

(הורד לצפיה)

אבני דרך בתכנון לפרישה ותכנון פיננסי

בניית אסטרטגיה כלכלית, המותאמת ליעדים ולצרכים הפיננסיים האישיים והמשפחתיים של הלקוח.

התהליך מתייחס לשני מרכיבים עיקריים : פנסיה ופרט.

גישה לתוכניות החיסכון הביטוח והפנסיה
בכל רגע,מכל מקום בעולם

הגיע הזמן לעשות סדר ולשפר את תיק הביטוח הפרטי והפנסיוני שלך ושל בני משפחתך!

קביעת פגישה

צור קשר למידע והכוונה

תמיר ביטוח ופיננסים

צור קשר באמצעות הטופס או הפרטים למטה

שעות שרות
ראשון-חמישי